Speciální vylepšitelné spawnery, které se dají přenášet a libovolně měnit.

Získání spawneru #

Opravdu každý hráč na serveru má šanci získat vylepšitelné spawnery, a to výhrou z ultra truhly. Každý na ostrově má v pekle spawner na blaze, ten ale vylepšitelný není a nejde vykopat. Spawnery nejdou prodávat a ani kupovat.

Pokud spawner dostaneme, vypadá následovně. Defaultní mob je prase.

Vylepšení spawneru #

Menu s vylepšeními spawneru otevřeme pravým kliknutím na položený spawner. Otevře se nám následující menu:

V řádku se zlatým jablkem se nachází vylepšení, a to:

  • Interval
  • Množství
  • Vzdálenost od hráče
  • Počet mobů v okolí
  • Počet mobů na jeden spawn

V řádku s command blokem se dá měnit mob.

Červené sklo uzavírá menu.

Interval spawnování #

Interval spawnování udává, za jakou dobu spawner spawne další moby. Platí zde – čím menší hodnota, tím výkonější spawner.

Interval spawnování se dá vylepšit celkem 9x – celkem tedy 10 úrovní.

Základní spawner má interval spawnování 20 vteřin, ten maximálně vylepšený 4 vteřiny. Všechny upgrady se kupují za emeralové bloky.

Počet mobů za periodu #

Perioda = 30 sekund – to je neměnná hodnota

Tato hodnota udává, kolik je spawner maximálně schopen spawnout mobů za 30 sekund. Pokud tedy vylepšíme interval na maximální hodnotu a tuto hodnotu nevylepšíme, spawner se nám bude pozastavovat.

Počet mobů má celkem 8 úrovní. Základní spawner má maximální počet mobů 5, ten maximálně vylepšený 40.

Vzdálenost od hráče #

Tato hodnota udává, kolik bloků od spawneru se může hráč nacházet, aby byl spawner stále v provozu.

Základní spawner má hodnotu 16, ten na maximálně vylepšený 38. Vzdálenost od hráče má celkem 5 úrovní.

Počet mobů v okolí #

Tato hodnota udává, kolik se v okolí spawneru může nacházet žijících entit, aby fungoval. Dá se vylepšit celkem 4x. Základní hodnota je 10, ta maximální 26.

Počet mobů na jeden spawn #

Udává, kolik mobů se najednou ze spawneru spawne. Základní hodnota je 1, lze vylepšit až na 5 mobů na jeden spawn.

Nastavení moba #

Každý spawner má již v základu moba Prase, lze jej však zaměnit i za jiné moby z nabídky. Cena každého moba je rozdílná a pohybuje se mezi 32 a 256 emerald bloky.

Vlastnosti spawneru #

Pokud vylepšitelný spawner vykopeš, zůstanou mu daná vylepšení. Pokud máš spawneru více, musíš vylepšit každý zvlášť, protože se vylepšení vážou k jednotlivým spawnerům.

Spawner lze vykopat pouze nástrojem se Silk touchem na svém ostrově!

Zabiják #

V menu nastavení spawneru lze zapnout funkce zabiják, díky které spawner dropuje přímo itemy, které by jsi získal z moba. Je však nutné mít na paměti, že i zde je potřeba, aby byly splněny podmínky pro spawn zvoleného moba.