Linkování předmětů

Získaný hopper položíme na požadované místo a klikneme na něj pravým tlačítkem. Otevře se následující menu:

Kliknutím na bílé sklo přidáme materiál na vytřídění. Otevře se následující menu:

V inventáři klikneme na item, který chceme nechat vytřídit. V našem případě to je bílé barvivo.

Bílé barvivo se nám nakopírovalo do menu. Kliknutím na zelené sklo potvrdíme. (V případě překlepu klikneme na červené)

V dalším menu zvolíme, kam má bílé barvivo putovat. Lze zvolit kontejner (truhla, sud, shulker), pec (pec, vysoká pec, trouba) a nebo void. V našem případě to bude truhla, proto klikneme na její ikonku.

Poté je potřeba zvolit, do jaké truhly bílé barvivo poputuje. Na požadovanou truhlu stačí kliknout a nalinkuje se.

Hotovo! První item nastaven!

Akci zopakujeme také u dalších itemů na vytřídění, například takto:

Pokud máme nastavené všechny požadované itemy, musíme také nastavit, kam poputují věci, které se nedají vytřídit.
Klikneme vpravo dole na ikonku bariéry.

Následně znovu vybereme, zda-li se jedná o truhlu, pec nebo void. V našem případě to bude truhla bokem.

Po vybrání truhly bude naše menu vypadat následovně: