Nastavování biomů

Jak nastavit biom? Jak určit kam bude biom zasahovat? U nás na serveru lze biomy měnit dle libosti, doslova každý blok na serveru může mít jiný biom. To přivede tvůj ostrov k úplné dokonalosti.

Výběr biomu #

Správný výběr biomu je základ. Každý biom je něčím výjimečný – ať už spawnem monster a zvířat, tak i odstíny trávy, vody apod. Ať už v hlavním světě, tak také v netheru. Na této stránce se dozvíš, jaký má biom vlastnosti.

Výběrové menu biomů v hlavním světě
Výběr biomů v netheru

Nastavení biomu #

Nastavení je vcelku jednoduché.

Příkazem /is biomes otevřeš výše znázorněná menu. V těch si dle svých požadavků vybereš, jaký se ti nejvíce na dané místo hodí.

Poté si vybereš, kde všude budeš daný biom chtít mít. Jsou na výběr celkem 3 způsoby nastavování biomů dle velikosti: Na celý ostrov, na chunk(y) nebo na jednotlivé bloky.

Nastavení biomu na celý ostrov #

Toto je ten nejjednodušší způsob nastavení biomu, na celý ostrov.

Po vybrání biomu z nabídky biomů, se nám otevře následující menu:

V druhém řádku se nacházejí tři bloky: Trávník, Hlína a Pěšina. V případě nastavování biomu na celý ostrov potřebujeme Trávník. Ten vybereme kliknutím. Pokud blok trávníku svítí enchant animací, udělali jsme vše správně. Třetího a čtvrtého řádku si všímat nemusíme, není potřeba totiž určovat přesnou polohu. Poté stačí jen dole potvrdit kliknutím na Zelené sklo.

Hotovo, biom se nastavuje. Nastavování biomu na celý ostrov zabere pár momentů, o výsledku nastavování budeš informovaný v chatu.

Pro viditelnost biomu se potřeba se relognout (odhlásit a přihlásit) nebo se portnout třeba na spawn a zpět.

Nastavení biomu na chunky #

Při nastavování biomu na chunky je důležité si určit, kde všude chceme daný biom mít. Pro nejlepší orientaci mezi chunky doporučujeme klávesovou zkratku F3 + G.

Stejně jako u nastavování biomů na celý ostrov, i zde si nejprve z nabídky /is biomes vybereme požadovaný biom.

V tomto případě zvolíme Hlínu, díky které můžeme nastavovat biom na chunky.

Zelené sklo uprostřed značí, na kolik chunků se biom nastaví. Najetím myší na něj zjistíme aktuální hodnotu. Výchozí hodnota je 1.

Pomocí modrého skla k této hodnotě přičítáme chunky po 1, červenou stopkou odečítáme. Fialové sklo příčítá hodnoty po 5, červená stopka s číslem 5 zase odebírá po 5.

Co hodnota u chunků znamená? Hodnota 1 značí, že se biom nastaví na chunk, ve kterém aktuálně stojíme. Pokud ale nastavíme např. hodnotu 3, tak se biom nastaví na 3 chunky kolem místa, kde stojíme. Tzn. 3 chunky na sever, jih, západ a východ. Do výšky se chunky nenastavují.

Po pečlivém výběru potvrdíme zeleným sklem.

O progresu nastavování budeme informování v chatu. I zde platí relog nebo portnutí na spawn.

Nastavování biomu na bloky #

Zde je to velmi podobné jako u nastavování biomu na chunky, jen s tím rozdílem, že pracujeme s jednotlivými bloky.

Proces nastavení je stejný, je velmi důležité kde právě stojíme. Biom se vždy nastaví do čtverce, ne do kruhu – Při hodnotě 1 se biom nastaví pouze na blok, kde aktuálně stojíme, hodnotou 4 se biom nastaví na celkovou plochu 9×9, se středem kde stojíme.