PRAVIDLA

Obecná pravidla chování

 • Jakýkoli pokus o porušení pravidel bude potrestán jako úplné porušení pravidel.
 • Úmyslné maximální využívání těchto pravidel se zlým úmyslem je zakázáno.
 • Ke každému uživateli serveru je třeba přistupovat s respektem a laskavostí.
 • Snažte používat správný pravopis a gramatiku, alespoň z větší části.
 • Distancujte se od trollování.
 • Rasistický, diskriminační, urážlivý, pornografický nebo nelegální obsah je zakázán.
 • Reklama třetích stran je zakázána. To platí zejména, ale nikoli výlučně, pro jiné servery Minecraft, kanály YouTube, kanály Twitch nebo nabídky hlasových serverů.
 • Bez povolení je zakázáno inzerovat náš server na jiných platformách.
 • Je zakázáno vyhrožovat nebo provádět technické útoky na naši službu. To platí zejména, ale ne výlučně, pro DDOS útoky.
 • Úmyslné lhaní nebo klamání členům našeho týmu je zakázáno.
 • Vždy je třeba dodržovat pokyny členů našeho týmu.
 • Je zakázané darovat jakékoliv předměty, itemy a ostrovy. Taktéž je zakázán prodej za příliš nízkou cenu. Minimální ceny vybraných itemů jsou k nahlédnutí na /warp trh. Darováním se rozumí také provoz veřejných mobfarem a farem, generátorů, enchantů, kovadlin apod. To samé se vztahuje i na /fix a darování hlav z odemčených úloh.
 • Je zakázán jakýkoliv prodej předmětů, ostrovů, hodností, účtů za reálné peníze.

Skyblock pravidla

 • Uživatel musí zajistit, aby jeho jméno hráče, skin a jméno ostrova neporušovaly platné zákony.
 • Podvody a krádeže jsou zakázány.
 • Griefing je na serveru zakázán a je trestný – to ovšem neplatí, pokud imunitu svého ostrova oslabíš udělením coop/trust jinému hráči. V tomto případě neseš za něj plnou zodpovědnost a na reklamace nebude brán zřetel.
 • Objekty, které hráč ztratí na základě potvrzeného bugu budou navráceny po prověření situace.
 • Využívání či zneužívání bugů je přísně zakázáno. Bugy se musí bezodkladně hlásit vedení serveru.
 • Používání TPA-příkazů je na vlastní nebezpečí.
 • Pravidla AFK (vzdálení se od počítače, bez fyzické aktivity na serveru)
 • Afk bez zadání příkazu /afk je zakázané. Bez příslušného označení *AFK v tabulátoru, je povolena pouze farma na ryby a cobble/nether/deepslate generátor. Jiné farmy povolené nejsou.
 • Hráč se musí ujistit, že jeho herní nick, skin a jeho název ostrova neporušují zákony České republiky.
 • Rovněž platí Všeobecné podmínky společnosti Mojang.
 • Je povoleno maximálně 30 vesničanů na ostrov.

Pravidla staveb

 • Láva a voda nesmí vytékat ze světa („do voidu“). Krátké umístění vody k přesunu dolů k prodloužení ostrova je povoleno.
 • Konstrukce blokových generátorů na bázi creeperů nebo TNT je zakázána.
 • Každý redstone obvod musí být co nejvíce optimalizován pro serverový výkon.
 • Jsme oprávněni kdykoli požadovat úpravy jakéhokoli redstone obvodu. Pokud systém navzdory optimalizaci vyžaduje příliš mnoho serverových prostředků, musí být odstraněn.
 • Konstrukce, vlastnictví a provoz hodin redstone jsou povoleny, pouze pokud je lze deaktivovat. Hodiny se považují za vypnuté, jakmile je přerušena rekurze obvodu.
 • Každá mobtrapka se musí pravidelně čistit. Větší množtví mobů na malém prostoru způsobuje zpomalení serveru.
 • Kdo mobtrapku aktivně nevyužívá, musí ji mít vypnutou nebo mít aktivní samozabíjecí systém
 • Mnoho mobů na jednom bloku nebo v jednom chunku způsobuje serveru značné potíže. Proto se silně nedoporučuje mít přeplněné ohrady moby. Pokud budou plné, je a-team oprávněn moby zredukovat i radikálními způsoby.
 • Farma na slepice typu: na 1 či pár blokách ve vodě na násypce mít 50 slepic je limitována tak, že na každý blok jsou povolené jen 3 slepice.
 • A-team je oprávněn v případě potřeby moby vypnout, zabít je nebo odportovat hráče na spawn.
 • Na ostrov je povolena pouze jedna, jednopatrová mobtrapka nebo 7-patrová splachovací mobtrapka. Jednopatrovou mobtrapkou se rozumí taková, která je postavena a přístupná na /navody. Tohle pravidlo se vztahuej také na pigman farmu.
 • Na ostrov je povolena pouze jedna Iron Golem farma. (max 10 vesničanů)
 • Třídičky jsou omezené na maximálně 15 itemů.
 • Při afkování na plném serveru můžete být vyhozeni.
 • Afk pokládání bloků nebo plodin je přísně zakázané.

Pravidla chatu

 • Vaše prohlášení v chatu nesmí v žádném případě porušovat příslušné zákony.
 • Odesílání odkazů je zakázáno.
 • Je zakázáno veřejně šířit soukromé informace uživatele.
 • V chatu je zakázáno rušivě žádat o předměty, hodnosti apod.
 • Všechny formy vydírání jsou zakázány.

MC klient a uživatelské konto

 • Naše služba může být použita pouze u nemodifikovaného klienta. Z toho jsou vyloučeny úpravy, které neposkytují žádné herní výhody. V případě pochybností je nutné před použitím úpravy získat naše povolení.
 • Spamování připojení a odpojení z naší služby v rychlém sledu je zakázáno.
 • Je zakázáno využívat makra a podobné programy, veškeré cheaty, hacky, modifikace a produkty třetích stran.
 • Každý uživatel naší služby může mít právě jeden uživatelský účet.
 • Výjimky mohou být schváleny AT.
 • Jste zodpovědní za svůj uživatelský účet a za akce provedené při jeho používání.

Discord pravidla

 • Je zakázáno úmyslně rušit konverzace.
 • Připojování a opouštění kanálů v opakované posloupnosti je zakázáno.
 • Je zakázáno používat zařízení pro zkreslení hlasu („ekvalizéry“).
 • Rušivé zvuky by měly být omezeny na minimum.
 • Pořizování záznamů je zakázáno.
 • Uživatelské jméno by mělo být shodné s uživatelským jménem na serveru Minecraft. Pokud je to možné, měli byste se vyhnout speciálním znakům.
 • Příspěvky v textových kanálech musí odpovídat jejich tématu.

Admin team

 • Členové našeho týmu mají právo dočasně nebo trvale zablokovat uživatelské účty, pokud by došlo k porušení našich podmínek používání.
 • Členové našeho týmu jsou oprávněni upravovat, mazat nebo zavírat příspěvky, pokud by zcela nebo zčásti porušili podmínky použití.
 • Každý člen týmu může stanovit sankce, které uložil, podle vlastního uvážení.
 • Stížnosti na rozhodnutí člena lze podávat pouze u administrátora.
 • ​Rozhodnutí administrátora je konečné.

Ukončení členství

 • Členství můžete kdykoli ukončit podáním příslušného prohlášení správě. Správa poté zablokuje váš uživatelský účet a na požádání jej smaže.
 • Správa serveru je oprávněna ukončit členství i proti vaší vůli.
 • Po ukončení členství je administrace oprávněna, ale není povinna, smazat váš obsah.

Používáním naší služby souhlasíte s tím, že:

 • Vaše chování v chatu je uloženo v interních protokolech na dobu neurčitou.
 • Osobní údaje poskytnuté dobrovolně budou uloženy. Jsou odstraněny, pokud je uživatelský účet odstraněn.
 • Vaše IP adresa se uloží, jakmile se připojíte k naší službě.
 • UUID vašeho účtu Minecraft se uloží, jakmile se připojíte k našemu serveru Minecraft.
 • vaše data, která jsou nezbytná pro náš správný provoz, budou uložena na dobu neurčitou.

Závěrečná ustanovení

 • Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit / aktualizovat naši službu bez udání důvodu a bez předchozího upozornění.
 • Změny pravidel oznamujeme my a musí být přijaty uživatelem. Pokud uživatel změny nepřijme, může administrace jeho členství ukončit.
 • Uživatel je povinen znát podmínky používání a v případě změn si je znovu přečíst.
 • Vyhrazujeme si právo potrestat chování, které přímo neporušuje podmínky použití.
 • Vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky proti uživatelům v případě (závažného) porušení zákonů České republiky.
 • Jsme oprávněni ukončit službu nebo její části s denní výpovědní lhůtou.

Používáním naší služby automaticky souhlasíte s výše uvedenými pravidly. Poslední aktualizace 04/01/2021.

UNBAN

Pakliže jsi porušil pravidla a dostal ban, máš možnost si zakoupit unban. Cena unbanu je 50Kč (ban na 1-14 dní) a nebo 100Kč (ban nad 14 dní).

Zakoupením nevzniká žádná imunita, beztrestnost, budou platit stále stejná pravidla. Nákup je možno uskutečnit pouze jednou.

Vše řešte předem s A-Teamem.