PRAVIDLA

Obecná pravidla chování

 • Jakýkoli pokus o porušení pravidel bude potrestán jako úplné porušení pravidel.
 • Rasistický, diskriminační, urážlivý, pornografický nebo nelegální obsah je zakázán.
 • Reklama třetích stran je zakázána. To platí zejména, ale nikoli výlučně, pro jiné servery Minecraft, kanály YouTube, kanály Twitch nebo nabídky hlasových serverů.
 • Vždy je třeba dodržovat pokyny členů našeho týmu.
 • Je zakázané darovat jakékoliv předměty, itemy a ostrovy. Taktéž je zakázán prodej za příliš nízkou cenu. Minimální ceny vybraných itemů jsou k nahlédnutí na /ceny. Darováním se rozumí také provoz veřejných mobfarem a farem, generátorů, enchantů, kovadlin apod. To samé se vztahuje i na /fix a darování hlav z odemčených úloh.
 • Je zakázán jakýkoliv prodej předmětů, ostrovů, hodností, účtů za reálné peníze.
 • Hráč se musí ujistit, že jeho herní nick, skin a jeho název ostrova neporušují zákony České republiky. Rovněž platí Všeobecné podmínky společnosti Mojang.

Skyblock pravidla

 • Podvody a krádeže jsou zakázány.
 • Griefing je na serveru zakázán a je trestný – to ovšem neplatí, pokud imunitu svého ostrova oslabíš udělením coop/trust jinému hráči. V tomto případě neseš za něj plnou zodpovědnost a na reklamace nebude brán zřetel.
 • Využívání či zneužívání bugů je přísně zakázáno. Bugy se musí bezodkladně hlásit vedení serveru.
 • Pravidla AFK (vzdálení se od počítače, bez fyzické aktivity na serveru)
 • Afk bez zadání příkazu /afk je zakázané. Bez příslušného označení *AFK v tabulátoru, je povolena pouze farma na ryby a cobble/nether/deepslate generátor. Jiné farmy povolené nejsou..

Pravidla staveb

 • Konstrukce blokových generátorů na bázi creeperů, witherů nebo TNT je zakázána.
 • Každý redstone obvod musí být co nejvíce optimalizován pro serverový výkon.
 • Jsme oprávněni kdykoli požadovat úpravy jakéhokoli redstone obvodu. Pokud systém navzdory optimalizaci vyžaduje příliš mnoho serverových prostředků, musí být odstraněn.
 • Farma na slepice typu: na 1 či pár blokách ve vodě na násypce mít 50 slepic je limitována tak, že na každý blok jsou povolené jen 3 slepice – vztahuje se i na ostatní moby.
 • A-team je oprávněn v případě potřeby moby vypnout, zabít je nebo odportovat hráče na spawn.
 • Na ostrov je povolena pouze jedna Iron Golem farma. (max 10 vesničanů)
 • Třídičky jsou omezené na maximálně 15 itemů. Doporučujeme použít třídící hoppery, ty omezení nemají.
 • Při afkování na plném serveru můžete být vyhozeni.
 • Farmy k automotyčkování hlíny (kde se stojí na místě, okopá hlína a posune) jsou plošně zakázány.
 • Afk pokládání bloků nebo plodin je přísně zakázané.

Pravidla chatu

 • Vaše prohlášení v chatu nesmí v žádném případě porušovat příslušné zákony.
 • V chatu je zakázáno se vyjadřovat vulgárně nebo urážlivě.
 • Odesílání odkazů je zakázáno.
 • Je zakázáno veřejně šířit soukromé informace uživatele.
 • V chatu je zakázáno rušivě žádat o předměty, hodnosti apod.

MC klient a uživatelské konto

 • Naše služba může být použita pouze u nemodifikovaného klienta. Z toho jsou vyloučeny úpravy, které neposkytují žádné herní výhody. V případě pochybností je nutné před použitím úpravy získat naše povolení.
 • Je zakázáno využívat makra a podobné programy, veškeré cheaty, hacky, modifikace a produkty třetích stran.
 • Každý uživatel naší služby může mít maximálně jeden uživatelský účet.
 • Výjimky mohou být schváleny AT, pomocí ticketu na discord serveru.
 • Jste zodpovědní za svůj uživatelský účet a za akce provedené při jeho používání.

Admin team

 • Členové našeho týmu mají právo dočasně nebo trvale zablokovat uživatelské účty, pokud by došlo k porušení pravidel.
 • Každý člen týmu může stanovit sankce, které uložil, podle vlastního uvážení.
 • Stížnosti na rozhodnutí člena lze podávat pouze u administrátora.
 • ​Rozhodnutí administrátora je konečné.

Hraním na serveru souhlasíte s tím, že:

 • Vaše chování v chatu je uloženo v interních protokolech na dobu neurčitou.
 • Osobní údaje poskytnuté dobrovolně budou uloženy. Jsou odstraněny, pokud je uživatelský účet odstraněn.
 • Vaše IP adresa a UUID vašeho Minecraft účtu se uloží, jakmile se připojíte na server.
 • Vaše data, která jsou nezbytná pro náš správný provoz, budou uložena na dobu neurčitou.

Závěrečná ustanovení

 • Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit / aktualizovat naši službu bez udání důvodu a bez předchozího upozornění.
 • Změny pravidel oznamujeme my a musí být hráčem přijaty. Pokud hráč změny nepřijme, může management serveru jeho členství ukončit.
 • Uživatel je povinen znát pravidla serveru a v případě změn si je znovu přečíst.
 • Vyhrazujeme si právo potrestat chování, které přímo neporušují pravidla.
 • Vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky proti uživatelům v případě (závažného) porušení zákonů České republiky.
 • Jsme oprávněni ukončit službu nebo její části s denní výpovědní lhůtou.

Používáním naší služby automaticky souhlasíte s výše uvedenými pravidly. Poslední aktualizace 03/01/2024.

UNBAN

Pakliže jsi porušil pravidla a dostal ban, máš možnost si zakoupit unban – veškeré informace na našem discord serveru pomocí ticketu.

Zakoupením nevzniká žádná imunita, beztrestnost, budou platit stále stejná pravidla. Nákup je možno uskutečnit pouze jednou.

Vše řešte předem s A-Teamem.