Získání hopperu #

Speciální třídící hoppery lze získat z hlasování s 0,3% šancí, z Ultra truhly s 0,7% šancí. Dále lze získat z různých soutěží nebo eventů a nebo koupit od hráčů ve stánku, pokud jej někdo nabízí.

Speciální hopper je zobrazen s enchant animací.

Položení hopperu #

Fungování speciálních hopperů není tolik odlišné jako těch klasických. Dokáží nasávat itemy vyhozené, z truhel, sudů nebo shulkerů umístěnými nad nimi.

Funkce hopperu #

Speciální třídící hoppery mohou itemy, jak je již z názvu patrné, třídit. Kromě toho ale nabízí i skvělé řešení přenášení předmětů na delší vzdálenost bez stavby jakékoliv řady klasických hopperů nebo vodních dopravníků. Hoppery také zvládají vyhazovat nepotřebné předměty. Mimo to také sají okolní předměty, které se nacházejí do vzdálenosti 3 bloků.

Detailní informace #

  • Maximální počet itemů na třídění: 21
  • Maximální počet nalinkovaných kontejnerů (každý materiál): 20 (420)
  • Maximální vzdálenost kontejneru k nalinkování: 32 bloků
  • Maximální počet třídících hopperů na ostrově: 20

Palivo do hopperu #

Není na světě stroje, který by ke své práci nepotřeboval energii. To platí i v případě Třídících hopperů. Hoppery plní svojí práci díky smaragdům nebo uhlí. Každý hopper má v sobě zásobník na 1000 paliva.
Nově hoppery fungují úplně zadarmo. Jediné co je potřebné k jeho provozu, je vložit do něj jeden emerald pro “nastartování”.

Přidání paliva do hopperu #

Přidání paliva probíhá následujícím způsobem:

Na položený hopper klikneme pravým tlačítkem a poté v levém dolním rohu klikneme na Nastavení hopperu.

Poté klikneme na Palivo s ikonkou uhlí. (Zde se také mimo jiné dozvíme kolik má hopper v sobě aktuálně paliva).

Otevře se nám následující menu. Nahoře uhlí udává, kolik paliva v hopperu aktuálně je. V prostředním řádku je volné pole a to je místo, kam přidávat palivo. Palivo do políčka vložíme a vklad následně potvrdíme zeleným sklem pod políčkem.

Nastavení hopperu #

O nalinkování předmětů pojednává speciální článek zde: https://goldskyblock.cz/wiki/linkovani-predmetu/

Kromě výše zmíněného lze v hopperu pomocí nastavení změnit majitele, přidat povolení ke správě hopperu nebo hopper zapínat/vypínat.

Ukázka menu s nastavením

Hlava v prvním řádku uprostřed je hlava majitele hopperu.

Kliknutím na knihu s brkem lze hopper přepsat na jiného majitele. A to jednoduše napsáním jeho nicku do chatu (bez lomena). Tento hráč musí ale být online.

Pomocí hlavy Steva lze hopperu přidat další hráče ke správě hopperu. A to podobně jako u přepisu, stačí napsat pouze nick do chatu. Poznámka: Tví spoluhráči na ostrově (členové) mají k hopperu přístup automaticky, nemusíš je zde přidávat).

Páčka značí, že je hopper vypnutý. K uvedení do provozu je nutné na ni kliknout a změní se na redstone torch, která značí, že hopper běží.

Smazání/přemístění hopperu #

Hoppery lze zcela jednoduše přemisťovat. Odkopat nejde, k odebrání bude potřeba hopper otevřít a kliknout na červené sklo v pravém dolním rohu.

Hopper ti bude vložen do inventáře. Nalinkované předměty a ostatní nastavení se ale smažou a bude se muset nastavit znovu.